W litewskich Trokach odbyło się spotkanie wysokiego szczebla pn. „Natychmiastowa i długoterminowa odbudowa oraz rekonstrukcja sieci transportowych na Ukrainie: wzmacnianie koordynowanego systemu wsparcia”. W wydarzeniu organizowanym przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej we współpracy z Międzynarodowym Forum Transportu wziął udział wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, przewodnicząc polskiej delegacji.

Wydarzenie na Litwie jest kontynuacją idei Dialogów Wysokiego Szczebla dla Ukrainy, zapoczątkowanej przez Polskę w marcu 2023 r. Uczestnicy rozmów dyskutowali w ramach dwóch ministerialnych sesji tematycznych: „Potrzeby Ukrainy w zakresie bieżącego i długoterminowego odtwarzania i rekonstruowania połączeń transportowych. Prezentacja strony ukraińskiej” oraz „Dalsze wzmacnianie skoordynowanych ram pomocy dla Ukrainy. Stanowiska i zobowiązania państw uczestniczących”.

O potrzebach Ukrainy w zakresie odtwarzania połączeń transportowych

Podczas pierwszej sesji ministerialnej omówione zostały potrzeby Ukrainy w zakresie odtwarzania oraz rekonstruowania połączeń transportowych. Minister Koperski wspomniał m.in. o dwóch projektach w ramach Instrumentu Łącząc Europę (CEF): kolejowym i drogowym na łączną kwotę 190 mln euro, realizowanych wspólnie z Ukrainą.

– Liczymy, że Ukraina będzie rozwijać szlaki transportowe w kierunku Polski ze wsparciem unijnych środków CEF oraz Instrumentu na rzecz Ukrainy, co przyspieszy proces integracji transportowej – powiedział wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.

O dalszym wzmacnianiu skoordynowanych ram wsparcia dla Ukrainy

Druga sesja ministerialna dotyczyła dalszego wzmacniania międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy. Wiceminister Przemysław Koperski podkreślił rolę Polski, jako kluczowego centrum logistycznego i zaopatrzeniowego dla Ukrainy.

– Polskie szlaki transportowe ułatwiają integrację ukraińskich firm z europejskimi łańcuchami dostaw, otwierając Ukrainie dostęp do zachodnich rynków. Rola Polski jako globalnej bramy dla Ukrainy jest możliwa dzięki rozbudowanej infrastrukturze transportowej, obejmującej kompleksową sieć połączeń kolejowych, drogowych i lotniczych, a także polskie porty morskie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu – stwierdził wiceminister P. Koperski.

Przedstawiciel resortu infrastruktury zaprezentował cztery istotne aspekty z perspektywy Polski, mające na celu dalsze wzmocnienie skoordynowanych ram wsparcia dla Ukrainy przez wspólnotę państw Międzynarodowego Forum Transportu. Pierwszym jest koordynacja działań zaangażowanych stron zgodnie z prawodawstwem i standardami Unii Europejskiej. W ramach drugiego elementu wiceminister Koperski wyraził otwartość na strukturalne włączenie przedstawicieli polskiego Ministerstwa Infrastruktury do projektu badawczego Międzynarodowego Forum Transportu. Koncentruje się on na ścieżkach rozwoju zrównoważonego transportu dla ukraińskiego transportu towarowego – zarówno drogowego, jak i kolejowego. Jako trzeci element została wymieniona potrzeba stabilnego finansowania i wsparcia finansowego ze strony instytucji międzynarodowych. Ostatnim elementem jest gotowość do dzielenia się polskim doświadczeniem i praktycznymi umiejętnościami w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej.

– Dzięki naszej stale aktualizowanej wiedzy i doświadczeniu w tej dziedzinie, jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę w jej drodze do odbudowy i integracji z europejskim systemem transportowym, zwłaszcza w ramach Grupy Wspólnego Interesu dla Ukrainy – dodał wiceminister Koperski.

Spotkanie z Sekretarzem Generalnym Young Tae Kimem

Podczas trwającego Dialogu Wysokiego Szczebla polski wiceminister infrastruktury spotkał się także z Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Forum Transportu Young Tae Kimem. Spotkanie było okazją do omówienia spraw dotyczących współpracy wspólnoty międzynarodowej z Ukrainą w obszarze transportowym. Uczestnicy podkreślili możliwości wykorzystania polskiej wiedzy i doświadczenia w realizowanym obecnie przez Międzynarodowe Forum Transportu projekcie badawczym „Ścieżki zrównoważonego transportu dla ukraińskiego drogowego i kolejowego transportu towarowego”.

Gov.pl