Miesięcznik poświęcony zagadnieniom nauki, techniki i inżynierii drogowej. Prezentuje najnowsze osiągnięcia w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg, nawierzchni lotniskowych oraz obiektów mostowych, z wykorzystaniem technik informatycznych, jak również w planowaniu i budowie autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.


Autorami artykułów są osoby z uczelni technicznych i instytutów badawczych, przedsiębiorstw wykonawczych, biur projektowych oraz organizacji drogowych różnych szczebli. Podawane są również informacje prasowe o ciekawych wydarzeniach związanych z drogami. Zamieszczane są także wspomnienia o ludziach, którzy w szczególny sposób zasłużyli się w rozwoju dróg i mostów w Polsce