Czasopismo naukowe PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Publikuje artykuły związane z szeroko rozumianym transportem oraz infrastrukturą transportu. Obejmuje to zagadnienia techniczne, ekonomiczne i prawne. Publikowane są również materiały związane z geografią, historią i socjologią transportu. 


Czasopismo ukazuje się od lipca roku 1945, a w latach 1951-1962 miesięcznik nie ukazywał się. Od roku 1962 czasopismo wydawały Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Po roku 1990 wydawcą Przeglądu Komunikacyjnego zostało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.