Czasopismo naukowe  TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY jest miesięcznikiem kompleksowo poruszającym problemy transportu w miastach i regionach. Przedstawia i upowszechnia najnowsze krajowe oraz zagraniczne poglądy specjalistów i rozwiązania z zakresu techniki, organizacji, planowania, eksploatacji, zarządzania i bezpieczeństwa transportu  szynowego (kolejowego i tramwajowego), autobusowego, trolejbusowego, rowerowego i pieszego.


Czasopismo wydawane jest pod tym tytułem od roku 2004, jako kontynuacja tytułu „Transport Miejski” wydawanego od 1982 roku.


Wydawcą jest Spółka Wydawnictwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Sp. z o.o.