wydawnictwa.sitkrp.com o wiodący portal branżowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników RP, który łączy problematykę dotyczącą budowy i eksploatacji dróg, mostów i tuneli oraz wszystkich rodzajów transportu.


Znajdziecie tu najnowsze informacje dotyczące infrastruktury drogowej, kolejowej, lotnisk, czy portów, a także transportu kołowego, morskiego i lotniczego. Portal jest też miejscem wymiany myśli i poglądów dotyczących innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz teorii naukowych związanych z tą strefą gospodarki.  

Nasi eksperci - wybitni naukowcy i menadżerowi przyglądają się i opiniują strategię rozwoju, technologie, procesy oraz wszystkie istotne czynniki wpływające na infrastrukturę naszego kraju. Portal jest też platformą sprzedażową e-wydań oraz wersji papierowych trzech miesięczników naukowo-technicznych: „Drogownictwo”, „Przegląd komunikacyjny” oraz „Transport Miejski i Regionalny”. 

Nasze czasopisma

„Drogownictwo jest najstarszym i najbardziej prestiżowym pismem w Polsce zajmującym się projektowaniem, budową oraz utrzymaniu dróg i autostrad, a także nawierzchni lotniskowych i obiektów mostowych.  Redaktorem naczelnym jest prof. Tomasz Siwowski.

„Transport miejski i regionalny” to najbardziej renomowany, polski  miesięcznik omawiający szeroko rozumiane problemy transportu w miastach i regionach. Redaktorem naczelnym jest prof. Wiesław Starowicz.


Przegląd Komunikacyjny” (ang. Transportation Overview) to zasłużony polski miesięcznik w dziedzinie transportu oraz infrastruktury transportu, porusza również zagadnienia techniczne, ekonomiczne i prawne. Redaktorem naczelnym jest prof. Antoni Szydło.