Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości

98,4 mln zł otrzyma budowa mostu na Narwi w Teodorowie.

Umowę o wsparciu finansowym całej inwestycji podpisał

wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Projekt przewiduje budowę

mostu i trasy dojazdowej łącząca drogi: krajową nr 61 w Teodorowie

z powiatową nr 2539W w Łęgu Przedmiejskim (w powiecie

ostrołęckim). Inwestycja ma być zrealizowana w latach 2023-2025.


gov.pl,rg