Rozpoczęła się XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym” INFRASZYN 2023. Na konferencję przyjechało grono przedstawicieli nauki, branży kolejowej i budowlanej


Na program XV Konferencji Naukowo-Technicznej "Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym” INFRASZYN 2023, składa się ponad 40 referatów omawiających kwestie naukowo-techniczne, prawne i praktyczne związane z utrzymaniem, budową i rozwojem infrastruktury szynowej, podzielonych na 7 sesji tematycznych.

Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Profesor Janusz Dyduch, Prezes honorowy SITK RP. Przypomniał, że jest to jubileuszowa konferencja, w której zawsze brali udział wybitni przedstawiciele środowiska, którym leży na sercu rozwój  infrastruktury w transporcie szynowym. Znajdują tu pole do wymiany poglądów, sporów i inspiracji. Dzięki tej konferencji udaje się łączyć naukę i praktykę, dążyć do współdziałania.

Podczas konferencji Spółka POLREGIO S.A. została uhonorowana nagrodą „Lider wdrażania innowacyjnych technologii sprzedażowych w publicznym transporcie zbiorowym za Videomat z funkcją kasjera. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Adam Pawlik. Podczas odbierania nagrody, Prezes Adam Pawlik podziękował za wyróżnienie i poinformował, że w Videomatach już dziś można kupić wszystkie rodzaje biletów na przewozy regionalne.

Członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Majerczak wygłosił referat programowy w I sesji konferencji, który dotyczył realizacji planu inwestycyjnego. Mówił o ważnych programach realizowanych ze środków publicznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obecnie i w kolejnych latach, m.in.: Program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku; Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025; Krajowy Plan Odbudowy.

Duży nacisk położył na nowoczesne technologie, digitalizację w zakresie prowadzenia ruchu kolejowego oraz cyberbezpieczeństwo. Przypomniał o ekologicznym charakterze transportu kolejowego.


Sesję I oraz dyskusję dotyczącą referatu programowego poprowadził prof. dr hab. Juliusz Engelhardt. W panelu dyskusyjnym oprócz autora referatu programowego Członka Zarządu PKP PLK S.A. Piotra Majerczaka, wzięli udział przedstawiciele partnerów konferencji: prof. Tomasz Siwowski, prof. Tomasz Perzyński, prof. Piotr Lesiak, prof. Filip Pachla, dyr. Tomasz Buczyński, prezes Tomasz Szuba.

Karol Trzoński, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych przedstawił bardzo ciekawą prezentację dotyczącą wypadków kolejowych. Między innymi pokazał film dotyczący wydarzenia w Gołuchowie, które było wynikiem braku powiadomienia o robotach na torze sąsiednim.


Konferencję swoim patronatem zaszczycili:

  • Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk
  • Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż Ignacy Góra
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Instytut Kolejnictwa


Patronatu medialnego udzielił Przegląd Komunikacyjny.


W imieniu organizatorów konferencji INFRASZYN 2023, bardzo dziękujemy partnerom konferencji. Bez ich wsparcia nie byłaby możliwe wydarzenie na takim poziomie organizacyjnym i merytorycznym.

Partnerem strategicznym konferencji jest Rail-Mil Computers Sp. z o.o.

Partnerzy generalni to: Goldschmidt oraz TINES

Partnerzy główni: POLREGIO, ŚRUBENA UNIA, PKP CARGO, VOSSLOH, Sektor Kolejowy, PKP Informatyka

Partnerzy konferencji: STRUNBET, COPMA Polska, Tensar, Vetasi.