Zapraszamy na V Edycję konferencji INTERMODAL 2023!


W programie:

  1. Rozwój infrastruktury terminalowej istotnym czynnikiem kształtowania potoków ładunków.
  2. Kolejowo-morskie przewozy intermodalne w obsłudze wymiany handlowej z Ukrainą. 
  3. Innowacyjne rozwiązania, cyfryzacja procesów przewozowych i przeładunkowych w transporcie intermodalnym
  4. Wpływ obecnej i przyszłej sytuacji polityczno-gospodarczej na tendencje zmian w transporcie intermodalnym.
  5. Rozwój kolejowej infrastruktury przeładunkowej w kontekście integracji systemów transportowych Unii Europejskiej i Ukrainy.
  6. Pomoc publiczna oraz kierunki rozwoju transportu intermodalnego w nowej perspektywie finansowej.
  7. Nowoczesne technologie przeładunkowe w terminalach intermodalnych
  8. Miejsce transportu intermodalnego w polityce zrównoważonego rozwoju oraz strategii UE w zakresie zielonego ładu.
  9. Metody oceny i wyboru rozwiązań technicznych i organizacji pracy projektowanych oraz funkcjonujących terminali intermodalnych.Do zobaczenia 11-13 września w Warszawie!