Przynajmniej do 1 marca znikną blokady na przejściach granicznych w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej. Protestujący przewoźnicy podpisali 16 stycznia 2024 r. z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem porozumienie, na mocy którego zawieszają blokady.


Porozumienie zawiera siedem punktów, obejmujących w szczególności: prace legislacyjne zmierzające do zmian w prawie krajowym, propozycje zmian do umowy UE-Ukraina, monitorowanie realizacji dokonanych uzgodnień strony polskiej ze stroną ukraińską m.in. w zakresie usprawnienia odprawy granicznej pojazdów powracających z Ukrainy bez ładunku, wzmocnienia systemu kontroli polskich służb w zakresie wykrywania nieuprawnionych i nieobjętych Umową UE-Ukraina przewozów oraz prowadzenie analiz w konsultacji ze stroną publiczną w zakresie możliwości wsparcia finansowego.


– Jestem wdzięczny organizatorom protestów za zrozumienie, jak istotne dla prawidłowego zapewnienia nieprzerwanego łańcucha dostaw, ale także bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jest prawidłowe i  niezakłócone funkcjonowanie drogowych przejść granicznych – powiedział piastujący od niedawna ten urząd minister infrastruktury Dariusz Klimczak.


rg,gov.pl