Zdarza się, że pod jednym adresem jest zarejestrowanych kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt firm transportowych. Rekord padł w Warszawie: 90 firm!


Trwa kolejny etap kontroli firm transportowych prowadzony przez Inspekcję Transportu Drogowego, Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, PIP, nadzór budowlany oraz ZUS - we współpracy z CBA. Kontrola dotyczy m.in. przestrzegania norm czasu pracy kierowców, ale także sprawdzane są ich kwalifikacje, posiadane badania lekarskie, psychologiczne oraz stan techniczny pojazdów.

Niemal we wszystkich skontrolowanych przez ITD przedsiębiorstwach stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym. Dotyczą głównie skrócenia odpoczynków kierowców, przekraczania przez nich czasu jazdy, ale również nierejestrowania aktywności na wykresówkach oraz kartach kierowcy. Zdarza się też, że nie posiadają kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowego, badań lekarskich,  występują też nieprawidłowości w zakresie wydanych świadectw kierowców.

Kontrole dotyczą też m.in. spełnienia warunków niezbędnych do wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przepisów fiskalnych, legalności zatrudnienia pracowników czy wykorzystania zajmowanych obiektów budowlanych.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber poinformował z kolei, że 
Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.  Chodzi o zlikwidowanie szarej strefy. Firmy będą musiały przedstawiać umowy i warunki, na których zatrudniają kierowców, aby rynek usług transportowych był jednolity, niezakłócany.

Zdaniem Webera te przepisy, obniżają koszty zatrudnienia pracowników a sami kierowcy w transporcie międzynarodowym będą zarabiać „na rękę” o 1,6 tys. zł więcej. Rocznie. 


gov.pl, rg