Wypowiedź Antanasa Šnirpūnasa z Assurance and Interoperability department w RB Rail AS | Rail Baltica:

Firma RB Rail AS uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Modern Electric Traction” MET 2023 poświęconej tematyce wdrażania nowoczesnych systemów zasilania w kolejnictwie.
Wspólnie z Jean-Marc’iem Bedmar’em przedstawiliśmy łącznie pięć prezentacji, poświęconych w szczególności tematowi wdrażania podsystemu zasilania w Rail Baltica
zaletom technologii półprzewodnikowych przemienników częstotliwości, procesu wdrażania systemu zasilania trakcji, interakcji sieci trakcyjnej z kolejami o szerokości toru 1520 mm i gotowość rynku do wdrożenia systemu zasilania dla Rail Baltica.
Konferencja stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń dotyczących elektryfikacji kolei w gronie fachowców z branży skupionych w uczelniach, narodowych przewoźników kolejowych z różnych krajów, przedstawicieli przemysłu oraz instytucji wdrażających projekty elektryfikacji kolei.