Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz spółka ORLEN Neptun przedstawiły informację na temat budowy pierwszego na polskim wybrzeżu terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowychNa przełomie 2024 i 2025 r. w porcie Świnoujście rozpocznie pracę pierwszy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie terminali instalacyjnych dla morskich farm wiatrowych. Budowa terminalu ma ruszyć jeszcze w 2023 r. Zdolność operacyjną terminal osiągnie na przełomie 2024 i 2025 r. Obecnie trwają prace rozbiórkowe przygotowujące teren do rozpoczęcia budowy.

Budowa terminalu składa się z dwóch osobnych inwestycji – części hydrotechnicznej, za którą odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście i części lądowej, realizowanej przez ORLEN NEPTUN. W ramach zadań realizowanych przez ZMPSiŚ powstają dwa nowe nabrzeża wysunięte o 25 m dalej na wodę w stosunku do istniejących nabrzeży. Pogłębiony zostanie tor wodny na odcinku od obrotnicy Mieleńskiej do nowego terminala, a materiał z pogłębiania zostanie wykorzystany do wykonania zasypów pomiędzy nowymi a istniejącymi nabrzeżami. W części lądowej inwestycji, za którą odpowiada ORLEN Neptun, powstaną nowe powierzchnie składowe dla elementów morskich turbin wiatrowych, takich jak wieże, łopaty i gondole, o łącznej powierzchni około 17 ha, infrastruktura komunikacyjna, a także nowy budynek administracyjno-biurowy.

Terminal instalacyjny w Świnoujściu będzie jednym z najnowocześniejszych terminali w Europie.  Terminal zgodnie z założeniami posłuży w pierwszej kolejności do instalacji komponentów farmy Baltic Power, a następnie do realizacji kolejnych inwestycji na Bałtyku. Port w Świnoujściu, z uwagi na swoją lokalizację, będzie mógł oferować obsługę nie tylko polskich inwestycji, ale również zagranicznych (np. prowadzonych na wodach niemieckich, szwedzkich i duńskich).


gov.pl, ew