Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie, którego kręgosłupem jest szlak Via Carpatia i połączenie kolejowe Rail Carpatia i Rail2Sea spinające klamrą polskie i rumuńskie porty morskie staje się ważnym elementem strategii logistycznej Unii Europejskiej – to jeden z kluczowych wniosków z bukaresztańskiej konferencji „Łącząc Europę – CEF”.

W wydarzeniu zorganizowanym przez stronę rumuńską, które odbyło się w Bukareszcie 16 maja 2023 r. brał udział Nicolae-Ionel Ciucă, premier Rumunii, Sorin Mihai Grindeanu, wicepremier, minister transportu i infrastruktury Rumunii, Ion-Marcel Ciolacu, przewodniczący Izby Deputowanych Rumunii, a także przedstawiciele resortów ds. transportu z Bułgarii, Rumunii i Węgier oraz Komisji Europejskiej.  Nasz kraj reprezentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przedstawiciel polskiego rządu podkreślał, że współpraca między sąsiadami i państwami naszego regionu jest kluczowa dla ustanowienia odpornych na zakłócenia łańcuchów dostaw i zrównoważonych sieci logistycznych.

Podczas konferencji ministrowie ds. transportu Rumunii oraz Polski podpisali wspólną deklarację w sprawie wzmocnienia współpracy w zakresie infrastruktury transportu kolejowego i drogowego w Europie Środkowej i Południowej w ramach instrumentu „Łącząc Europę – CEF”. Dokument będzie mógł być także podpisane przez pozostałe państwa w sposób korespondencyjny.

Connecting Europe Facility - CEF to instrument finansowy zarządzany przez Komisję Europejską, którego zadaniem jest wsparcie sektorów transportu, energii i cyfryzacji. CEF Transport wspiera infrastrukturę transportową leżącą w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.   W skład sieci TEN-T wchodzą szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych.