Zakończyły się prace przy budowie obwodnicy Praszki w województwie opolskim. Nowa trasa w ciągu drogi krajowej nr 45 ma blisko 13 km długości i omija centrum tego miasta oraz sąsiedniego Gorzowa Śląskiego. Obwodnica została realizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w systemie Projektuj i buduj.

Obwodnica omija Gorzów Śląski od strony zachodniej, a Praszkę od wschodniej. W ramach inwestycji powstała jednojezdniowa droga z dwoma pasami ruchu, dostosowana do nośności 11,5 t/oś. Wybudowano ponadto dziesięć obiektów inżynierskich, w tym mosty nad rzekami Prosną i Wyderką, trzy wiadukty nad obwodnicą oraz pięć obiektów zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy.

W ciągu nowej trasy zbudowano także cztery ronda, na jej początku i końcu oraz na przecięciu z obecnym przebiegiem dróg krajowych nr 42 i 45.

Nowa trasa, która powstała z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc ponadregionalne połączenie województwa wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego. Obwodnica umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywności gospodarczej w sąsiedztwie drogi krajowej nr 45. Nowa droga odciąży od ruchu tranzytowego miejscowości, przez które przebiegały drogi krajowe nr 42 i nr 45. Dzięki temu poprawi się komfort życia mieszkańców oraz wzrośnie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość umowy na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Praszki to 171,5 mln zł, z czego 165 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Gov.pl