Port w Gdańsku utrzymuje pozycję lidera kontenerowego na Bałtyku. Po pierwszym kwartale 2023 r. zajmuje 8 miejsce w rankingu portów europejskich, wyprzedzając takie porty jak Marsylia, Barcelona, Konstanca czy Walencja


W ciągu pierwszego półrocza 2023 r. do Gdańska zawinęło w sumie 1832 statków handlowych, o średniej pojemności rejsowej brutto (GT) 24 585 i przeładowano 41,2 mln ton towarów - o 36 proc. więcej niż w ubiegłym roku. W dużej mierze przyczyniła się do tego agresja rosyjska na Ukrainę i embargo na surowce energetyczne z tego kierunku: przeładunek paliw płynnych rosyjską ropę osiągnął pułap 18,3 mln ton (wzrost o 59 proc.), węgla 8,4 mln ton (o 117 proc. więcej). Natomiast drobnica zanotowała 6 procentowy spadek, osiągając wynik na poziomie 11 mln ton.


Wojna i rosyjska blokada eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne spowodowała w pierwszym kwartale b.r. wzrost przeładunku ziarna w Gdańsku o 52 proc., (ok. 1,4 mln ton zboża  przy 1,9 mln przez cały rok 2022). Inne masowe produkty osiągnęły wynik 1,7 mln ton (wzrost o 9 proc.).


Port Gdańsk otrzymał dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T”. Dotacja w wysokości blisko 100 mln euro pochodzi z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF 2). W ramach tego projektu przewiduje się przebudowę czterech kolejnych nabrzeży, o łącznej długości blisko 2 km wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną oraz kolejową. W ramach inwestycji przebudowane zostaną nabrzeża Wiślane i Bytomskie, zlokalizowane wzdłuż kanału portowego oraz Nabrzeża Rudowe III i Węglowe, znajdujące się w Basenie Górniczym.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ogłosił trzy postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców robót budowlanych na nabrzeżach: Rudowym, Bytomskim i Wiślanym. Ogłoszenie czwartego przetargu, na nabrzeże Węglowe, planowane jest w trzecim kwartale 2023 r.

En,gov.pl