GDDKiA planuje ogłoszenie w trzecim kwartale b. r. przetargów na prace przygotowawcze dla budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 9: od węzła Rzeszów Zachód na A4 do drogi ekspresowej S74

Uzgodnione przez ministra infrastruktury programy inwestycji dotyczą:

  • budowy nowego przebiegu DK9 na odcinku od obwodnicy Nowej Dęby do drogi ekspresowej S74 w województwie podkarpackim -  (ok. 19 km).
  • budowy drogi łączącej obwodnicę Nowej Dęby z obwodnicą Kolbuszowej w ciągu DK9 (odc. Komorów – Cmolas, dł. 11 km);
  • budowy drogi łączącej obwodnicę Kolbuszowej z autostradą A4 poprzez węzeł Rzeszów Zachód (odc. Widełka – A4 Rzeszów Zachód, dł. 14 km).

Zakres tych inwestycji przewiduje budowę drogi głównego ruchu przyspieszonego o przekroju 2x2 wraz z obiektami inżynierskimi, skrzyżowań jednopoziomowych lub węzłów. Planowana jest także budowa nowych dróg, przebudowa infrastruktury technicznej oraz dojazdów dla połączeń lokalnych a także urządzeń ochrony środowiska, chodników, ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych.

Obecnie trwają prace nad dokumentami niezbędnymi do ogłoszenia postępowania przetargowego na prace przygotowawcze.

Nowa trasa pozwoli na odsunięcie ruchu  od ścisłej zabudowy, a tym samym usprawni płynność tranzytu oraz transportu osobowego na kierunku Rzeszów - Radom i dalej w kierunku Warszawy. Skróci się też czas przejazdu oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.