Tramwaje Śląskie wyremontują całe torowisko tramwajowe pomiędzy Będzinem i Czeladzią. Po trasie tej poruszają się składy linii 22, która jest bardzo popularna wśród pasażerów, bo pozwala szybko dotrzeć nie tylko z jednego miasta do drugiego, ale również do jednego z największych w woj. śląskim centrów handlowych M1. Na początek opracowany został program funkcjonalno-użytkowy dla tego dużego przedsięwzięcia, obejmujący odcinek od tzw. Nerki do wiaduktu nad drogą krajową nr 86, w rejonie CH M1, a więc wzdłuż ulicy Czeladzkiej. Dokumentacja po przeprowadzonym przetargu powstawała w krakowskiej firmie Infra-Projekt, a zamówiona została 22 września 2021 roku. Kosztowała ponad 184,5 tysiąca złotych brutto (...).


Piotr Sobierajski, Dziennik Zachodni, 7.03.2023