26 maja br. w Toruniu w rejonie powstającej linii tramwajowej na ul. Legionów rozpoczął się montaż rzadko spotykanego typu przejazdu – kolejowo-tramwajowego.

Miejsca, w którym tory kolejowe krzyżują się z torami tramwajowymi, nie są czymś nadzwyczajnym. W Toruniu można było je spotkać m.in. w rejonie Elany czy też Tormiesu, jednak tam trasa tramwaju przecina bocznicę kolejową. W przypadku linii biegnącej wzdłuż ul. Legionów będzie krzyżowała się z eksploatowaną linią kolejową nr 246 relacji Toruń Wschodni – Olek.

Jak będzie wyglądał przejazd kolejowo-tramwajowy?

Na przejeździe kolejowo-tramwajowym w ul. Legionów w Toruniu nie zostanie przerwany tok kolejowy – szyny kolejowe będą biegły w ciągłości. Szyny tramwajowe będą przerwane  na szerokości główki szyny kolejowej. W praktyce oznacza to, iż w momencie przejazdu koła tramwaju niejako przetoczą się po szynie kolejowej.

Linia kolejowa nr 246 nie jest zelektryfikowana, zatem wykonanie zadania w powietrzu jest dużo łatwiejsze. Dla nowej linii tramwajowej powstanie sieć trakcyjna zasilana napięciem stałym 660 V.  Zgodnie z planem na skrzyżowaniu z torem kolejowym ma zostać zastosowana sieć łańcuchowa – będzie to przewód jezdny z liną nośną.