Umowa na projekt i budowę obwodnicy Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65 to kolejny kontrakt na realizację inwestycji z rządowego Programu budowy 100 obwodnic, który 18 maja 2023 r. zawarł oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. Zadanie o wartości ok. 77 mln zł zrealizuje firma PORR


Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Gąsek o długości ok. 3 km. Nowa trasa będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach zadania powstaną dwa wiadukty oraz przejście dla zwierząt średnich. Wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy do obwodnicy. Przebudowane będą drogi publiczne kolidujące z inwestycją. Powstaną chodniki i elementy ciągów pieszo-rowerowych przy rondach, wybudowane zostaną skrzyżowania. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Program budowy 100 obwodnic w woj. warmińsko-mazurskim

Budowa obwodnicy Gąsek jest jednym z pięciu zadań z rządowego Programu budowy 100 obwodnic w województwie warmińsko-mazurskim. Od sierpnia 2022 r. kierowcy omijają już centrum Smolajn, a dla obwodnic Olsztyna, Dywit, Pisza i Szczytna są prowadzone prace przygotowawcze.

Na liście rezerwowej jest obwodnica Dobrego Miasta, dla której w listopadzie 2022 roku podpisano  umowę na opracowanie dokumentacji przygotowawczej. Kosztami jej opracowania GDDKiA podzieli się z Gminą Dobre Miasto.

Łączna wartość inwestycji w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-30, przyjętego uchwałą Rady Ministrów z 13 kwietnia 2021 r., to 28 mld zł. Obecnie w realizacji jest 16 zadań o wartości blisko 3 mld zł i długości 118 km.


gov.pl, ew