XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA "Modern Electric Traction" MET 2023, która odbyła się w ubiegłym tygodniu (17-19 kwietnia), szturmem zdobyła pozycję jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych.

Redakcja portalu poprosiła o komentarze uczestników oraz organizatorów wydarzenia. Jako pierwszą, publikujemy wypowiedź profesora Adama Szeląga, Przewodniczącego Komitetu Naukowo - Technicznego z Instytutu Elektroenergetyki z Politechniki Warszawskiej


Cieszę się, że konferencja MET wróciła po długiej przerwie i okazała się takim sukcesem. Udało się w krótkim czasie (serdeczne podziękowania dla SITK-omu) zebrać tak dużą liczbę ekspertów i praktyków z krajów eksploatujących system 25 kV oraz specjalistów i firm zaangażowanych w przygotowywania do wdrożenia tego systemu w Polsce, w szczególności PKP PLK S.A. i CPK.

Kilkadziesiąt przedstawionych referatów, panele tematyczne i dyskusje w kuluarach pozwoliły na zaprezentowanie i przedyskutowanie istotnych zagadnień w projektowaniu, konstruowaniu i eksploatacji systemu 25 kV 50 Hz.

Szczególnie istotne były doświadczenia z  krajów, w których stosowane są systemy zasilania DC i AC oraz tych, które zmieniły, lub przymierzają się do  zmiany systemu zasilania z DC na AC.  Zdobyta wiedza i wnioski z konferencji będą istotne dla kolei w Polsce, która stoi przed wyzwaniami związanymi z wprowadzeniem niestosowanego dotychczas w Polsce systemu 25 kV 50 Hz  i,  miejmy nadzieję, pozwolą uzyskać maksimum pozytywnych efektów przy minimalizacji skutków trudności, jakie niewątpliwie się pojawiają i będą musiały być rozwiązywane, jak np. nieodpowiednia dostępność mocy w systemie elektroenergetycznym, oddziaływania z istniejącym systemem 3 kV DC, brak doświadczenia - kadry i polskiego przemysłu  czy konieczność stosowania taboru dwusystemowego.